پایگاه اخبار علمی akhbarelmi

«اخبار علمی» یک پایگاه تخصصی پویش اخبار علمی کشور است که به صورت خودکار هر آنچه در اکوسیستم علمی ایران اتفاق می افتد را رصد، دسته بندی و در اختیار شما قرار میدهد. چرخه اخبار علمی کشور از دانشگاهها آغاز؛ و در مسیر انجمنهای علمی، ژورنالها، کنفرانسها قرار میگیرد و در نهایت در خبرگزاری‌ها تکمیل می شود. اخبار کلیه دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراکز تحقیقاتی، وبسایت انجمنهای علمی، ژورنالهای تخصصی کشور و کنفرانسها رصد شده و جزئی ترین رویداد در فضای علمی کشور در وبسایت "اخبار علمی" مستند می شود.

پایگاه اخبار علمی، یکی از پایگاههای زیر مجموعه سیویلیکا است که از سال 1384 به نمایه سازی و انتشار مقالات علمی تخصصی کشور و رتبه بندی دانشگاهها می پردازد.

کلیه اخبار این پایگاه، بدون دخالت انسانی از سایتهای رسمی دانشگاهها، انجمنها، ژورنالها، کنفرانسها و پایگاههای خبری علمی جمع آوری می شود و اخبار را با حفظ امانتداری و بدون دخل و تصرف در معرض جستجو قرار می دهد. مسئولیت تمام اخبار بر عهده پایگاههای تولید کننده خبر می باشد.

آمار اخبار منتشر شده توسط دانشگاه ها و پژوهشگاههای علمی کشور، به عنوان یکی از پارامترهای ارزیابی عملکرد دانشگاهها، در پایگاه رتبه بندی دانشگاههای ایران مورد استناد قرار میگیرد. در صفحه هر دانشگاه در پایگاه فوق، می توانید آمار اخبار سالانه مرکز را نیز مشاهده نمایید.