آیمد ۹۰

آیمد ۹۰، یک مجموعه رسانه ای مستقل و متمایز، برآمده از گفتگوی تخصصی فعالان حوزه تجهیزات پزشکی است که به صورت متمرکز بر بحث های این صنعت توجه دارد و تلاش می کند رویدادها، تحولات، مشکلات و تصمیم گیری های موثر بر عرصه هایی مختلف بازار تجهیزات پزشکی کشورمان را در گفتگو با صاحب نظران مورد پایش و واکاوی قرار داده و مسیر تحقق مولفه های حکمرانی خوب را هموار سازد.

این مجموعه سعی دارد با رویکردی حرفه ای، به طور توامان “تعالی صنعت تجهیزات پزشکی کشور” و “تعالی جایگاه رسانه ها در حوزه تجهیزات پزشکی” را در چشم انداز خود ببینید.

پایگاه خبری آیمد۹۰ در چهارچوب منافع ملی و قوانین کشور فعالیت می کند و با رعایت هویت، شرافت و امانتداری رسانه ای، امیدوار است بتواند به عنوان یک مرجع کاملا تخصصی، چالش های عرصه تجهیزات پزشکی را مورد بحث و بررسی قرار دهد و در این مسیر خود را به اصول شفاف سازی بی طرفانه معتقد می داند.

بیست و پنج ارزش حاکم بر مجموعه رسانه ای آیمد۹۰

 1. اعتلای خود را با اعتلای صنعت، درهم تنیده بدانیم.
 2. شرافت رسانه ای را پاس بداریم.
 3. به مبانی اقتصاد رسانه و مدل حرفه ای کسب و کار فعالیت های رسانه ای پایبند باشیم و به ترویج و توسعه آن کمک کنیم.
 4. از حقوق بخش خصوصی دفاع کنیم.
 5. مستقل باشیم. با همه ذینفعان مشورت و رایزنی کنیم و صدای همه صنعت باشیم.
 6. رخدادهای اثرگذار بر محیط داخلی و بیرونی صنعت را پایش کنیم.
 7. زمینه ساز تقویت فرهنگ گفتگو باشیم. گفتگویی که تحلیلی، عمیق و به دور از سطحی نگری، همراه با متانت، احترام به رای مخالف، خویشتن داری و به دور از انحصار طلبی و تخریب شخصیت ها باشد.
 8. بی طرف باشیم و گزارش ها را جهتدار و با سوگیری قبلی تنظیم نکنیم.
 9. دنبال صدور بیانیه نباشیم و تشخیص را به مخاطب واگذار کنیم.
 10. منظم باشیم.
 11. مشارکت ایجاد کنیم.
 12. امیدآفرین و انگیزه بخش باشیم.
 13. تلاطم ایجاد کنیم و یک سری باورهای قدیمی یا بدیهی را زیر ذره بین قرار دهیم.
 14. به روز باشیم و از نوآوری حمایت کنیم.
 15. از حرف های تکراری و سوژه های تاریخ مصرف گذشته پرهیز کنیم.
 16. از شفافیت دفاع کنیم.
 17. مبتنی بر روش های آسیب شناسی، برای شناسایی نقاط ضعف و تقویت حرکت های اصلاحی و ریشه ای تلاش کنیم.
 18. منافع ملی و قانون اساسی را پاس بداریم و بر مدار آن حرکت کنیم.
 19. افراد مسئولیت صحبت های خودشان را بپذیرند.
 20. صندلی های مدیریتی را داغ و پاسخگو کنیم.
 21. توسعه رفتار تشکلی، یکی از مهمترین باورهای آیمد۹۰ است و تلاش برای بلوغ فعالیت های تشکلی و صنفی در کنار تلاش برای گردش نخبگان در تشکل ها جزو برنامه های رسانه ای آیمد۹۰ است.
 22. توسعه اقتصادی به صورت کلی و فارغ از نوع صنعت، جزو اولویت های آیمد۹۰ است.
 23. کمک به اکوسیستم تجهیزات پزشکی برای تامین به موقع کالای باکیفیت، را جزو اصول خود بدانیم.
 24. بهره برداری از دستاوردهای جدید دانش بشری را جزو حقوق مردم بدانیم.
 25. هم افزایی، هم آفرینی و وفاق ایجاد کنیم.

موسسین آیمد ۹۰

آیمد۹۰ با شعار “رسانه مستقل برای شفاف سازی و پاسخگویی” توسط سعید اویس و امیر(حیدر) دولتی راه اندازی شده است و در این مسیر دست همه مخاطبین را به گرمی می فشارد و از هرگونه پیشنهاد یا انتقاد برای بهبود ماموریت خود، صمیمانه استقبال می کند.